Agenda 2014

21 March 2014, 15:30u. Lecture: Via Egnatia, handel en wandel.. Marietta van Attekum geeft een lezing over geschiedenis, heden en toekomst van de Via Egnatia. Universiteit van Amsterdam, P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134, zaal 1.05. Vrij toegankelijk!

From June 2012 till until the summer of 2014 we will be working on the Hiking Guide Volume 1, which will cover the route from Durrës to Thessaloniki. This includes other research and signposting missions in Macedonia and Greece.

PREVIOUS ACTIVITIES

Lezingen over de Via Egnatia

door Marietta van Attekum, coördinator Via Egnatia Foundation.

Een weg is een middel tot contact en uitwisseling van mensen, goederen, cultuur en ideeën.
De Via Egnatia vormde vroeger, aansluitend op de befaamde Via Appia, de verbinding tussen Rome en Konstantinopel. De Romeinen en de Grieken verspreidden hun cultuur langs deze weg. Ook de grote religies, Christendom en Islam, werden via deze weg verspreid, evenals Byzantijnse en Ottomaanse kunst. Gedurende al deze tijdperken werd de weg gebruikt door allerlei volk: militairen en priesters, postbodes en gezanten van de keizer of de pasha, Griekse, Joodse en Armeense handelaren, Vlachen, Bulgaren, Turken, en vele minderheidsgroepen. Al deze etnische groepen hadden hun eigen taal, kostuums en gewoontes, maar via deze weg, de markten en de caravanserails, ontmoetten en beïnvloedden zij elkaar. Daarvan getuigen de talen, de muziek, de keuken. Deze levendige cultuurmengeling vormt de essentie van de Balkan-identiteit. De hele regio vormde één gebied; nationale grenzen bestaan pas honderd jaar. Via Egnatia Foundation probeert deze oude weg nieuw leven in te blazen, als manier tot verbinding tussen de vele bevolkingsgroepen langs de Via Egnatia.

Met powerpointpresentatie.

Aanvragen van een lezing bij de This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..