Stichting Via Egnatia Foundation      
         
Jaarrekening 2013        
         
Balans 31 december   Balans 1 januari
       2013     2013
Activa     Activa  
Liquide middelen     Liquide middelen  
ABNAMRO bestuurrekening € 2.414,52   ABNAMRO bestuurrekening € 1.581,40
Totaal € 2.414,52   Totaal € 1.581,40
         
Passiva     Passiva  
Eigen vermogen € 2.414,52   Eigen vermogen € 1.581,40
Totaal € 2.414,52   Totaal € 1.581,40
         
         
         
         
Staat van Baten en Lasten 2013      
         
Baten     Lasten  
Via Egnatia Revisited € 130,00   bankkosten € 184,93
The VE Hiking Trail € 200,00   website € 29,00
donaties € 422,00   kopieerkosten € 135,35
lezingen € 408,40   verzendkosten € 50,00
bijdragen verzendkosten € 72,00      
         
totaal € 1.232,40   totaal € 399,28